Dokumentacja
i regulaminy

Dokumenty

•   Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

•   Statut Polskiego Związku Działkowców

•   Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych
ROD "KAMIENIEC" w Kamieńcu Wrocławskim
50-385 Wrocław 46, skr. poczt. 1781
rodkamieniecwroclawski@pzd.pl

stronę wykonała ebonita