Dane kontaktowe
ROD "KAMIENIEC"

ROD "KAMIENIEC" - adres korespondencyjny:

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD "KAMIENIEC" w Kamieńcu Wrocławskim
50-385 Wrocław 46
skr. poczt. 1781

zarzad@rodkamieniec.pl - e-mail w sprawach związanych z ROD "KAMIENIEC"

Polski Związek Działkowców

PZD Okręg we Wrocławiu
ROD "KAMIENIEC" w Kamieńcu Wrocławskim
50-385 Wrocław 46, skr. poczt. 1781
zarzad@rodkamieniec.pl

stronę wykonała ebonita